BiBoet, en bikupa byggd av trä, halm, lera och lite kobajs

Under Permakulturfestivalen bygger vi gemensamt BiBoet, en bikupa byggd av trä, halm, lera (och lite kobajs).

Kupan är till för binas behov och för pollinering och den lämpar sig bl.a. för skogsträdgården, permakulturister och all möjlig odling där vi behöver pollinering av våra växter.

Bivänlig i Skåne, och flera föreningar som är knutna till Holma på olika sätt, kommer att vara närvarande under bygget, och samtidigt presentera sina verksamheter! Biljetterna hittar ni här

Have a look at the festival program!

The festival program is developing! Now we have a lot of workshops, lectures, music, child activities and farm visits scheduled. More points will be added in the coming days. Download pdf to see the preliminary program.

Festivalprogrammet tar form. Nu har vi en massa workshops, föreläsningar, musik, barnaktiviteter och studiebesök inplanerade. Fler punkter tillkommer fram till festivalen. Ladda ner pdfen för att se det preliminära programmet.

Festival program (more points will be added)

The Forest Garden – a place for connection & grounding

Esbjörn Wandt has been closely tied to Holma for decades, through different courses and when designing and planting the Holma Forest Garden. He is one of the prime motivators around Permaculture and Forest Gardening in the Nordic Region, and one of the reasons that Holma folkhögskola was made possible. During the Festival, he will talk about Human Ecology, and use Holma Forest Garden as place for human connection and groundning. Don’t miss it!

Get your tickets here!

Esbjörn Wandt har varit knuten till Holma i decennier. Genom olika kurser, men också genom att designa och anlägga Holma skogsträdgård. Han är en av de stora drivkrafterna runt permakultur och skogsträdgårdar i Norden, och han har en stor del i att Holma folkhögskola bildades. På festivalen kommer Esbjörn på samtala om Humanekologi, och han gör det naturligtvis i skogsträdgården – en plats för mänsklig koppling och förankring. Missa inte detta! Sprid ordet!


Keeping ducks and chickens / Att hålla höns och ankor

This is Iréne! Among many other things she is a board member and Chairwoman of Holma folkhögskola, and also one of the initiators of Café Systrarna på Solhjulet (solhjulet.nu). At the Festival, she is going to guide us through her experience of keeping chickens and ducks. Join in, and tap in to her deep well of experience, and calmness! https://nordicpermaculturefestival.org/butik

Det här är Iréne! En klippa som ordförande för Holma folkhögskola, sen flera år. Men också en av initiativtagarna bakom Café Systrarna på Solhjulet (solhjulet.nu). Under festivalen kommer hon att dela med sig av sina erfarenheter av att hålla höns och ankor. Med en festivalbiljett får du del av den kunskapen, och den lugna och behagliga atomsfären som omger henne. Kolla in länken https://nordicpermaculturefestival.org/butik

How to make Acorns into a staple / Ekollon som stapelvara!

The festival program is growing!

Meet Chris Wegweiser, a Permaculture teacher at Holma. He has experience in making many good things with Acorns. At the Festival, he’ll be showing us how we can make Acorns into staple food, on a small household level. Join us and get your tickets here!

Festivalprogrammet växer. På permakulturfestivalen kommer Chris Wegweiser, som är permakulturlärare på Holma, att visa oss hur vi kan använda ekollon som en stapelvara i våra hushåll. Häng med, och kolla in biljetterna här!

Nordic Permaculture Festival 2021

A new website, tweaked ideas, and summer ahead!

WE WILL host a festival this year, August 5-8th, but we don’t yet know in which shape or form. Planning is moving along. Now we have to sort out a lot of stuff!

Hang around. More info to follow!

The Nordic Permaculture Festival 2020 is postponed / är uppskjuten.

(Swedish text below)

Because of the current situation around Covid-19, we can not host the Festival at Holma in Sweden, in 2020. But…

We have already managed to get a new Camp site rented for next year, so we have new festival dates for us all. So mark your calendars!

Holma will be hosting the Nordic Permaculture Festival, August 5-8th in 2021.

More time to plan – better Festival to come!

Everyone who bought tickets have been contacted and offered to keep their tickets for next year, or to get a refund. If you haven’t heard from us, please get in touch.

Swedish:

På grund av Covid-19 kan vi inte genomföra årets permakulturfestival på Holma. Men…

Vi har redan skaffat ny mark för campingmöjligheter till nästa år. Vi har därför nya festivaldaum för alla. Notera i era kalendrar!

Holma kommer att arrangera Nordiska permakulturfestivalen 5-8 augusti 2021

Mer tid för planering – en bättre festival väntar!

Alla som har köpt biljetter är kontaktade med erbjudande om att behålla biljetterna till nästa år, eller att få återbetalning. Om du har köpt biljett, men inte hört från oss, hör av dig.