Herbal remedies & a walk among wild plants

Join Stina and Sofia for a walk at the fringe of the festival area, and learn more about which plants are tasty to eat, and which plants can supplement your home apothecary. During the walk we will look into when to pick what, what different plants contain, how you prepare them, and which ones to avoid eating. We will also look at how the plants aid the body’s self healing. We end the workshop with a conversation on how we can make our own tinctures, ointments and oils.

Get your tickets here

Örtmedicin och vandring bland vilda växter

Häng med Stina och Sofia på en vandring i utkanten av festivalområdet och lär dig mer om vilka vilda växter som är goda att äta och vilka som kan vara ett tillskott i ditt hemmaapotek. Under vandringen tittar vi närmare på när du plockar dem, vad de innehåller, hur du tillreder dem, vilka växter man ska undvika att äta och även de växter som främjar kroppens självläkning. Sedan samlas vi för att prata mer om hur vi kan göra tinkturer, salvor, oljor etc.

Biljetter finns här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *