Erfarenheter från nötodling

Anders kommer hålla en workshop där han delar med sig av erfarenheter av nötodling i mångfaldsorienterade system. Med hjälp av ekosystemtjänster kan vi möta de planetära gränserna och samtidigt nå en produktion av säljbara produkter. Vi får ta del av tankar om vägval och strategier för etablering, underhåll, samodling, finansiering, skörd, och för livet som permakulturnötodlare.

Tickets / biljetter here!

Anders will hold a workshop where he will share his experience in nut crops, grown in systems aiming for biodiversity. With the help of ecosystem services we can meet planetary boundaries head-on, and at the same time produce a viable yield of nuts. Anders will share his thoughts on pathways, strategies for implementing, maintenance, polycultures, finance, harvest, and life as a Permaculture nut grower.#permakultur#permaculture#festival

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *